دانلود فیلم American Beauty 1999
زیرنویس فارسی

یک پدر حومه ای که از نظر جنسی ناامید شده است ، پس از شیفتگی با بهترین دوست دخترش ، دچار بحران میان زندگی می شود.

دانلود فیلم The Matrix 1999
زیرنویس فارسی

وقتی یک غریبه زیبا هکر رایانه ای Neo را به دنیای زیرزمینی منع شده هدایت می کند ، او واقعیت تکان دهنده ای را کشف می کند - زندگی ای که می داند فریبکاری دقیق یک هوش سایبری شیطانی است.

نسخه 2 زبانه

دانلود فیلم The Green Mile 1999
زیرنویس فارسی

زندگی نگهبانان Death Row تحت تأثیر یکی از اتهامات آنها قرار دارد: یک مرد سیاه پوست متهم به کودک کشی و تجاوز ، اما هدیه ای مرموز دارد.

دانلود فیلم Fight Club 1999
زیرنویس فارسی

یک کارمند دفتر بی خوابی و یک صابون ساز مراقبت از شیطان یک باشگاه مبارزه زیرزمینی تشکیل می دهند که به چیزی بسیار بیشتر تبدیل می شود.